Krytyka artystyczna

Krytyka artystyczna to kierunek, który kształci nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także daje możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych warsztatach i rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie praktycznym. Krytyka artystyczna ma niewątpliwie ogromny wpływ na wygląd oraz wydźwięk sztuki współczesnej, dlatego ważne jest wykształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł zostać krytykiem artystyczną, zajmować się badaniami nad sztuką współczesną i ich metodologią, upowszechnianiem wiedzy o sztuce współczesnej, promowaniem sztuki współczesnej, wymianą informacji w zakresie sztuk plastycznych w skali międzynarodowej i krajowej.
Absolwent kierunku Krytyka artystyczna powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność,
  • wykorzystywania wiedzy nauk o sztuce i krytyki artystycznej, formułowania opinii o nurtach artystycznych, nowych zjawiskach w sztuce oraz o dziełach sztuki,
  • zasad wyszukiwania informacji, zasad cytowania, pracy nad bibliografią, redagowania tekstów, pracy nad podpisami pod ilustracjami,
  • rozpoznawania oraz rozumienia przemian w obszarze sztuki nowoczesnej powszechnej czy polskiej,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent kierunku krytyka artystyczna znajdzie zatrudnienie jako:

  • krytyk artystyczny,
  • dziennikarz w zakresie sztuki,
  • metodolog sztuki współczesnej,
  • pracownik instytucji badawczych nad sztuką,
  • pracownik firmy marketingowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Krytyka artystyczna

Total 2 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

W których miastach można studiować Krytyka artystyczna

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Komentarze (0)

No comments found