Logistyka w gospodarce

Studia na kierunku logistyka w gospodarce przybliżają zasady logistyki w kontekście zmian zachodzących w gospodarce.

Studenci poznają metody ilościowo-jakościowe służące rozwiązywaniu problemów logistycznych.

Uczą się zarządzania podmiotami gospodarczymi zarówno w ujęciu globalnym, jak i szczegółowym.

Wykorzystują rozwiązania technologiczne i narzędzia informatyczne służące sprawnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku Logistyka w gospodarce

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnych kierunków.

Program kształcenia studentów na kierunku Logistyka w gospodarce

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • zaawansowane decyzje logistyczne
 • zarządzanie logistyczne
 • planowanie i ocena inwestycji w logistyce
 • aplikacje informatyczne w logistyce
 • projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • infrastruktura logistyczna
 • wielokryterialne podejmowanie decyzji
 • symulacja komputerowa w problemach logistycznych
 • spedycja międzynarodowa i usługi logistyczne
 • analiza i diagnostyka ekonomiczna TSL.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Logistyka w gospodarce

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku większej liczby chętnych przeprowadzany jest konkurs dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku Logistyka w gospodarce

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • kierownicy ds. logistyki
 • agenci ds. zakupów
 • spedytorzy

a także w firmach sektora TSL oraz jako specjaliści lub kierownicy w działach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, gospodarki magazynowej czy kontroli jakości przedsiębiorstw przynależących do różnych sektorów gospodarki oraz w jednostkach administracji publicznej.

Opinie o kierunku Logistyka w gospodarce

Kierunek logistyka w gospodarce przygotowuje specjalistów zgodnie z wymogami rynku pracy.

Absolwenci sprawdzą się zarówno w przedsiębiorstwach o zasięgu lokalnym, krajowym, jak i w firmach międzynarodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku Logistyka w gospodarce
Jakie uczelnie oferują kierunek Logistyka w gospodarce
Total 1 item.
W których miastach można studiować Logistyka w gospodarce

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found