Matematyka i analiza danych

Studia na kierunku Matematyka i analiza danych trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz prace dyplomowe wraz z ich obronami.

Czego się nauczysz na kierunku Matematyka i analiza danych?

Program studiów zakłada, że absolwenci będą potrafili:

  • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, równań różniczkowych, optymalizacji, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz procesów stochastycznych i modelowania matematycznego
  • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów
  • wykorzystywać współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do efektywnej analizy dużych zbiorów danych
  • tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, specyficzne dla danego problemu
  • programować w różnych językach programowania oraz wykorzystywać istniejące pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

Jakie perspektywy zawodowe daje kierunek Matematyka i analiza danych?

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć pracę w takich miejscach, jak:

  • firmy i ośrodki tworzące narzędzia analizy danych (Data Science) wykorzystujące metody sztucznej inteligencji
  • banki i firmy ubezpieczeniowe
  • firmy konsultingowe
  • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
  • jednostki analityczne agend rządowych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Matematyka i analiza danych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Matematyka i analiza danych

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found