Matematyka w technice

Studia inżynierskie na kierunku Matematyka w technice oferują dwie specjalności:

  • Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
  • Elektroniczne układy i techniki pomiarowe

Idealnego kandydata na studia Matematyka w technice cechują:

  • wiedza z matematyki w zakresie programu kształcenia matematycznego w szkołach średnich
  • zainteresowanie pogłębioną i dobrze usystematyzowaną wiedzą w zakresie matematyki i możliwości jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki
  • zainteresowania związane z zastosowaniami metod matematycznych i instrumentów informatycznych oraz rozwijaniem narzędzi informatycznych do rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i energetyki

Jakie możliwości dają Ci studia na kierunku Matematyka w technice?

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Kończąc studia słuchacze zyskują kompetencje zawodowe, pozwalające znaleźć atrakcyjną pracę w wielu gałęziach przemysłu, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, jak również podjęciu własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Elektrotechnika, Energetyka i kierunkach pokrewnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Matematyka w technice
W których miastach można studiować Matematyka w technice

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found