Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Kształcenie na kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce obejmuje zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki, informatyki, chemii nieorganicznej i organicznej, biologii molekularnej, procesów biochemicznych i biofizycznych zachodzących w przyrodzie.

Studenci uczą się m.in. planować, realizować i optymalizować zadania inżynierskie z obszaru mikro- i nanotechnologii.

Poznają zasady projektowania układów elektronicznych o potencjalnym zastosowaniu w szeroko pojętej neuroelektronice, pracy z urządzeniami wysokiej próżni, obsługi zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i chemicznych.


Dla kogo studia na kierunku Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Studia na kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce są trudne, wymagające.

Od kandydatów oczekuje się szczególnych predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych, matematyki, fizyki, informatyki, ale też przyrodniczych, biologii, chemii.

Program kształcenia studentów na kierunku Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • matematyczne metody fizyki
 • mechanika i fizyka statystyczna
 • elektromagnetyzm i optyka
 • wprowadzenie do biomechaniki
 • wstęp do fizyki kwantowej
 • biofizyka procesów życiowych
 • wprowadzenie do elektroniki
 • biofizyka
 • mikrotomografia
 • wprowadzenie do nanotechnologii
 • biofizyka organizmów autotroficznych
 • struktura elektronowa fazy skondensowanej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia.

Perspektywy pracy po kierunku Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Absolwenci są przygotowani do pracy w branży:

 • elektronicznej
 • elektrotechnicznej
 • energetycznej
 • optycznej
 • budowlanej
 • farmaceutycznej
 • biotechnologicznej
 • ochrony środowiska
 • informatycznej.

Opinie o kierunku Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Studia na kierunku mikro- i nanotechnologie w biofizyce przygotowują specjalistów do pracy w takich m.in. branżach jak przetwórstwo materiałów, mechanika precyzyjna, optyka, elektronika, energetyka, budownictwo, farmacja, biotechnologia, ochrona środowiska.

Zawód nanotechnologa pozostaje obecnie deficytowy. Uzyskane wykształcenie daje szansę na dynamiczną karierę i wybór rozwojowej ścieżki zawodowej.


Kierunki pokrewne do kierunku Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Jakie uczelnie oferują kierunek Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Total 1 item.

W których miastach można studiować Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 492

Komentarze (1)

 • Ala

  Kierunek zapowiada się interesująco, ale lekko raczej nie będzie.
  1/13/20