Mikrobiznes

Studia na kierunku Mikrobiznes mają na celu kształcenie profesjonalistów w obszarze mikro działalności gospodarczej, stanowiącej trzon rozwoju współczesnej gospodarki.

Studenci mikrobiznesu uzyskają uprawnienia czeladnicze, potwierdzające wiedzę i umiejętności w zawodzie. Odbędą praktyki zawodowe w zawodzie technicznym lub artystycznym (w zależności od wybranej specjalności). Będą mieli możliwość uczenia się pod kierunkiem najlepszych specjalistów prowadzących mikrobiznes.

Na kierunku tym przewidziano specjalności:

  • mikrobiznes artystyczny
  • mikrobiznes techniczny

Absolwent kierunku Mikrobiznes będzie:

  • miał kompetencje do zaprojektowania, pozyskania finansowania oraz wdrożenia działań na rynku w zakresie prowadzenia mikrobiznesu
  • posiadał umiejętności praktyczne, poparte jednosemestralną praktyką zawodową w zawodzie technicznym lub artystycznym, zarówno na studiachstacjonarnych, jak i niestacjonarnych
  • posiadał uprawnienia czeladnicze potwierdzające wiedzę i umiejętności oraz uprawniające do wykonywania zawodu w Polsce i na terenie Unii Europejskiej
  • posiadał kompetencje społeczne umożliwiające kierowanie zespołem i budowanie relacji z klientami.
Jakie uczelnie oferują kierunek Mikrobiznes
W których miastach można studiować Mikrobiznes

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (0)
No comments found