Muzyka w mediach

Studia na kierunku Muzyka w mediach są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowanie muzyką, posiadają predyspozycje humanistyczne i ogólną orientację w problematyce kulturalnej. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej ani umiejętność gry na instrumencie muzycznym.

Studia na tym kierunku są odpowiedzią na potrzeby rynku i powszechne zainteresowanie młodego pokolenia tworzeniem, odtwarzaniem i wykonywaniem muzyki popularnej oraz wykorzystywaniem jej w mediach.

Program kształcenia na kierunku Muzyka w mediach zawiera szereg zajęć praktycznych łączących muzykę estradową z muzyką dla mediów. Duży nacisk położony będzie na wiedzę związaną z prawem autorskim, tworzeniem własnych projektów artystycznych, tworzeniem wniosków aplikacyjnych, kształceniem umiejętności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych.

Absolwent kierunku Muzyka w mediach przygotowany jest do samodzielnej działalności na rynku muzycznym ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki dla potrzeb filmu, radia, reklam, muzyki estradowej oraz szeroko pojętej muzyki przemysłowej (industrial music).

Studenci nabywają podstawowe umiejętności w zakresie wokalistyki, instrumentalistyki, aranżacji, technik nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną w zakresie m.in. kształcenia słuchu, harmonii, literatury muzycznej. Dzięki zdobytej wiedzy absolwent tego kierunku zdobędzie możliwość zatrudnienia w przemyśle muzycznym.

Gdzie praca po kierunku Muzyka w mediach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na tym kierunku posiada kwalifikacje:

  • do pracy krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach
  • do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej
  • do pracy prelegenta, prezentera, moderatora, itp.
  • do podejmowania różnorodnych projektów popularyzujących kulturę muzyczną w różnych środowiskach, instytucjach samorządowych, jednostkach administrowania kulturą, itp.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found