Nanotechnologie i nanomateriały

Studia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały koncentrują się się na nonocząsteczkach w materiałach.

Podczas studiów słuchacze poznają: podstawy technologii polimerów, modelowanie molekularne nanostruktur, mechanika, chemia organiczna, chemia analityczna, projektowanie wybranych materiałów, fizykochemia materiałów, materiały kompozytowe, technologia ledowa, inżynieria reaktorów chemicznych, fizyka współczesna,metody numeryczne.

Absolwenci kierunku Nanotechnologie i nanomateriały uzyskają szeroki zakres wiedzy z obszaru zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami zwłaszcza w aspekcie otrzymywania nowoczesnych materiałów polimerowych i nieorganicznych. Znają nowoczesne technologie wytwarzania nanomateriałów oraz tworzyw zawierających nanocząstki, metody badania ich właściwości oraz metody przetwórstwa i recyklingu materiałów polimerowych z nanocząstkami.

Są przygotowani do praktycznego korzystania w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i naukowych ze zdobytej podstawowej wiedzy z zakresu fizyki i technicznych zastosowań fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Posiadają szerokie praktyczne umiejętności w zakresie technologii wytwarzania oraz projektowania nowoczesnych nanomateriałów.

Znają obowiązujące w przemyśle chemicznym przepisy prawne i etyczne. Działają zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Mogą zajmować stanowiska związane z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, prowadzeniem badań analitycznych oraz potrafią współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin i kierować zespołami ludzkimi. Posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znają specjalistyczny język angielski z zakresu fizyki technicznej i technologii chemicznej, co pozwala im na zatrudnianie się w firmach o charakterze międzynarodowym.

Po ukończeniu studiów na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, elektronicznym, farmaceutycznym, optoelektronice i instytucjach związanych z inżynierią materiałową, na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych oraz do prowadzenia badań analitycznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Nanotechnologie i nanomateriały
Total 2 items.
W których miastach można studiować Nanotechnologie i nanomateriały

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found