Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Studia na kierunku Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie mają pozwolić na kształcenie specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni, itp. Jednocześnie proponowany program studiów wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy hodowlanej, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu.

Do wyboru są specjalności:

  • chów zwierząt amatorskich i towarzyszących
  • zwierzęta w ogrodach zoologicznych.

Wprowadzenie elementów ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej zwiększy kreatywność absolwentów w prowadzeniu firm i tworzeniu miejsc pracy. Absolwenci będą stanowili potencjalną, kompetentną kadrę do pracy w schroniskach dla zwierząt, ogrodach fauny, ogrodach zoologicznych, związkach kynologicznych, felinologicznych.

Uzyskana w trakcie studiów Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie wiedza, umiejętności i postawy społeczne pozwolą na samodzielne prowadzenie chowu zwierząt amatorskich, organizacji ekspozycji zwierząt, organizacji ogrodów zoologicznych oraz konkursów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

W których miastach można studiować Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Komentarze (0)

No comments found