Prawo urzędnicze

Studia na kierunku Prawo urzędnicze łączą zagadnienia z zakresu prawa, administracji, zarządzania i ekonomii.

Kształcenie ma charakter praktyczny i nastawione jest na zdobywanie w ramach zajęć projektowych, warsztatów i praktyk doświadczenia oraz użytecznych umiejętności popartych wiedzą teoretyczną.

Każdy student odbywa trwającą trzy miesiące praktykę zawodową, która pozwala zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy.

Studenci mogą brać udział w wykładach otwartych, realizowanych przez naukowców z innych uczelni, autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska, nie tylko prawnicze.

Dla chętnych przewidziano możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, Węgier, Słowacji, Litwy. Na kierunku Prawo urzędnicze prowadzone są specjalności:
  • Systemy prawne Europy
  • Prawo UE

Absolwenci opisywanego kierunku będą potrafili biegle prowadzić postępowanie administracyjne, czytać i interpretować akty prawne, zarządzać jednostką administracji publicznej lub samorządowej, sprawnie poruszać się w postępowaniach przetargowych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Prawo urzędnicze?

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do pracy:

  • w strukturach administracji publicznej,
  • w kancelariach prawnych jako specjalista od prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego
  • w dużych firmach jako specjalista ds. obsługi prawnej
Kierunki pokrewne do kierunku Prawo urzędnicze
Jakie uczelnie oferują kierunek Prawo urzędnicze
W których miastach można studiować Prawo urzędnicze
No results found.
Komentarze (0)
No comments found