Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych poznasz na początku zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, BHP, ergonomii, a także psychologii, filozofii, elementów prawa, socjologii ogólnej lub negocjacji (do wyboru). Następnie zgłębisz przedmioty ogólne stanowiące etap wstępny do wiedzy i uzyskania umiejętności inżynierskich, m.in. matematyka i fizyka, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn etc. W kolejnych semestrach pojawią się przedmioty kierunkowe związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, które dotyczą w szczególności: podstaw przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologii wytwarzania maszyn i narzędzi do przetwórstwa tworzyw, projektowania wytworów z tworzyw, technologii obróbki metali, systemu CAD/CAM.

Przedmioty specjalnościowe kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych obejmują m.in. tworzywa konstrukcyjne, specjalne i kompozytowe, materiały polimerowe stosowane w mechatronice, komputerowe wspomaganie konstruowania i wytwarzania CAE w przetwórstwie tworzyw, projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji narzędzi, recyklingu materiałów oraz zarządzaniu środowiskiem i ekologią. Nie bez znaczenia jest także nabycie umiejętności organizacji przetwórstwa tworzyw, a także najważniejszych trendów rozwojowych tej branży, która w województwie kujawsko-pomorskim jest jedną z wiodących.

Na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych oferowane są specjalności:

  • SYSTEMY CAD/CAM
  • TWORZYWA POLIMEROWE

Jaka prawa po kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w jednej z wielu firm związanych z produkcją form wtryskowych i przetwórstwem tworzyw polimerowych. Produkcja elementów z tworzyw polimerowych wzrasta w szybkim tempie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Przetwórstwo tworzyw sztucznych
W których miastach można studiować Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161
Komentarze (1)
  • praca?

    a gdzie konkretnie jest praca po tym kierunku? w jakich firmach? możecie podać nazwy?
    10/26/18