Public relations i doradztwo medialne

Studia na kierunku public relations i doradztwo medialne adresowane są do przyszłych pracowników organizacji, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę. Kształceni specjaliści ds. public relations oraz osoby zajmujące się doradztwem medialnym mają możliwość zdobycia kompetencji społecznych oraz umiejętności ułatwiających im funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
Koncepcja kształcenia na kierunku public relations i doradztwo medialne została dostosowana do oczekiwań rynku pracy. Studia public relations i doradztwo medialne stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kadrę posiadającą wyspecjalizowane kompetencje, niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji doradczych w szeregu organizacji, w tym administracji publicznej, mediach, firmach prywatnych i z tzw. trzeciego sektora.
Jakie uczelnie oferują kierunek Public relations i doradztwo medialne
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Public relations i doradztwo medialne

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found