Public relations i doradztwo medialne

Studia na kierunku public relations i doradztwo medialne adresowane są do przyszłych pracowników organizacji, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę. Kształceni specjaliści ds. public relations oraz osoby zajmujące się doradztwem medialnym mają możliwość zdobycia kompetencji społecznych oraz umiejętności ułatwiających im funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
Koncepcja kształcenia na kierunku public relations i doradztwo medialne została dostosowana do oczekiwań rynku pracy. Studia public relations i doradztwo medialne stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kadrę posiadającą wyspecjalizowane kompetencje, niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji doradczych w szeregu organizacji, w tym administracji publicznej, mediach, firmach prywatnych i z tzw. trzeciego sektora.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.

Komentarze (0)

Brak komentarzy