Regionalistyka kulturowa

Przedmiotem badań kierunku regionalistyka kulturowa jest obszar idei, który koncentruje się na koncepcjach teoretycznych dotyczących pojęcia regionu.

Kierunek został stworzony w celu kształcenia specjalistów, którzy wyjdą naprzeciw współczesnym zjawiskom zachodzącym w wielu dziedzinach życia społecznego, politycznego, a także kulturalnego.

Studia te mają interdyscyplinarny charakter i pozwalają na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, filologii, historii, geografii, a także umiejętności praktycznych, które będą niezbędne w pracy zawodowej.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku regionalistyka kulturowa:

Absolwent kierunku regionalistyka kulturowa może podjąć pracę w charakterze wykwalifikowanego pracownika regionalnych instytucji kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz w mediach. Może pracować także jako pracownik urzędu miasta i gminy, czy instytucji europejskich.

Dodatkowo, po zdobyciu odpowiednich uprawnień, może również znaleźć pracę w szkolnictwie oraz jako dziennikarz.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,

Komentarze (0)

Brak komentarzy