Regionalistyka kulturowa

Przedmiotem badań kierunku regionalistyka kulturowa jest obszar idei, który koncentruje się na koncepcjach teoretycznych dotyczących pojęcia regionu.

Kierunek został stworzony w celu kształcenia specjalistów, którzy wyjdą naprzeciw współczesnym zjawiskom zachodzącym w wielu dziedzinach życia społecznego, politycznego, a także kulturalnego.

Studia te mają interdyscyplinarny charakter i pozwalają na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, filologii, historii, geografii, a także umiejętności praktycznych, które będą niezbędne w pracy zawodowej.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku regionalistyka kulturowa:

Absolwent kierunku regionalistyka kulturowa może podjąć pracę w charakterze wykwalifikowanego pracownika regionalnych instytucji kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz w mediach. Może pracować także jako pracownik urzędu miasta i gminy, czy instytucji europejskich.

Dodatkowo, po zdobyciu odpowiednich uprawnień, może również znaleźć pracę w szkolnictwie oraz jako dziennikarz.

Jakie uczelnie oferują kierunek Regionalistyka kulturowa

Total 1 item.

W których miastach można studiować Regionalistyka kulturowa

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found