Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Na kierunku samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym zasadniczą część programu studiów wypełnią przedmioty praktyczne przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w firmach branży motoryzacyjnej.

Dotyczą one: budowy pojazdów i silników spalinowych, umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, badawczych i naprawczych, umiejętności posługiwania się najnowszymi programami komputerowymi, z zakresu diagnostyki pojazdów, likwidacji szkód komunikacyjnych oraz rekonstrukcji wypadków drogowych.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Specjalności na kierunku samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym:

  • bezpieczeństwo w transporcie drogowym
  • diagnostyka i naprawa samochodów
  • Perspektywy pracy po tym kierunku:
  • zakłady naprawcze pojazdów samochodowych
  • stacje kontroli pojazdów
  • firmy ubezpieczeniowe
  • firmy rzeczoznawcze

Wybrane przedmioty z programu studiów na kierunku samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym: diagnostyka silników, podstawy budowy samochodów, obsługa i naprawa zespołów mechanicznych samochodów, podstawy diagnostyki samochodów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

W których miastach można studiować Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Radom

Uczelnie: 7
Kierunki: 57

Komentarze (0)

No comments found