Socjokryminologia

Studia na kierunku Socjokryminologia maja na celu wyposażyć studentów w solidne podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera się kształcenie specjalizacyjne z zakresu socjologii kryminalnej i resocjalizacji.

Studia mają przygotować specjalistów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu ma być dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Oferowane specjalizacje na kierunku Socjokryminologia:

 • Socjokryminologia
 • Polityka społeczna

Studia na kierunku Socjokryminologia przygotowują do pracy w wymiarze sprawiedliwości (policja, straż miejska, służba więzienna, zakłady poprawcze, kuratorzy), placówkach wychowawczych i opiekuńczych (pogotowie opiekuńcze, domy dziecka), diagnostycznych i terapeutycznych (ośrodki pomocy rodzinie, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla bezdomnych, z zaburzeniami zachowania, z uzależnieniami) i w innych sektorach pozarządowych (mediatorzy, dziennikarze specjalizujący się w problematyce kryminalnej, dewiacjach społecznych).

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (3)

 • weronik

  A zapisałaś się już? Do Łodzi czy Warszawy?
  7/18/19
 • Pati :)

  Ja jestem zainteresowana tym kierunkiem :)
  7/13/19
 • Weronik

  Ktoś zainteresowany ? jest ktoś kto studiuje? może powie jak jest na tym kierunku ?
  6/29/19