Socjologia ekonomiczna

Socjologia ekonomiczna jest dyscypliną, która korzysta z analiz socjologicznych do analiz zjawisk ekonomicznych (gospodarki i jej funkcjonowania). Celem nowego kierunku jest kształcenie ludzi o szerokich kompetencjach społecznych, potrafiących się uczyć przez całe życie i rozwiązywać problemy.

Kierunek studiów oferuje:

  • Duży zakres zajęć praktycznych, które będą nastawione na realizację indywidualnych i grupowych empirycznych projektów badawczych umożliwiających studentom nabycie praktycznych umiejętności (w tym kompetencji związanych z pracą w zespole).
  • Zdobycie umiejętności analizowania społecznych mechanizmów funkcjonowania rynków pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
  • Wprowadzenie w metody opracowywania i monitorowania realizacji strategii rozwojowych społeczności terytorialnych.
  • Poznanie podstaw ekspertyzy i odpowiedzialnego doradztwa społecznego.
  • Przygotowanie do pracy we wszystkich instytucjach rynkowych, lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, organizacjach III sektora, w działach planowania strategicznego i PR przedsiębiorstw wszystkich sektorów, w firmach konsultingowych (co odpowiada potrzebom rynku pracy).
Program studiów na kierunku Socjologia ekonomiczna przewiduje szeroki zakres zajęć praktycznych, które będą nastawione na realizację indywidualnych i grupowych empirycznych projektów badawczych umożliwiających studentom nabycie przydatnych rynkowo umiejętności i kompetencji. Program stwarza też możliwość rozwoju doświadczeń zawodowych poprzez system praktyk zawodowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Socjologia ekonomiczna

Total 1 item.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Socjologia ekonomiczna

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found