Sport i wellness

Sport i wellness to kierunek studiów skierowany do kandydatów uprawiających sport, którzy mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne.

Program studiów daje absolwentom możliwość uzyskania co najmniej trzech kompetencji i kwalifikacji zawodowych, tj. tytuł: instruktora z wybranej dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych, instruktora wellness i SPA, menedżera sportu i rekreacji, animatora czasu wolnego seniorów, trenera personalnego, instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

To jedyny kierunek o charakterze sportowym obejmujący zagadnienia sportu i równolegle wellness.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta:

  • kluby i stowarzyszenia sportowe, rekreacyjne, prozdrowotne i turystyczne
  • publiczne, samorządowe i niepubliczne ośrodki sportu i rekreacji, a także promocji zdrowia
  • ośrodki wellness i SPA
  • boiska „Orlik”
  • ośrodki wypoczynkowe (kolonijne i obozowe, pensjonaty i hotele)
  • ośrodki odnowy biologicznej
  • kluby seniora oraz instytucje zajmujące się opieką nad seniorami
  • fitness kluby
  • placówki oświatowo-wychowawcze

Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej (edukacji, rekreacji, sportu, turystyki), nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „sport i wellness” będzie mógł kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Sport i wellness

Total 1 item.

W których miastach można studiować Sport i wellness

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Komentarze (0)

No comments found