Studia nad Azją Centralną

Studia nad Azją Centralną pozwalają słuchaczom zdobyć wiedzę na temat zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Centralnej.

W programie studiów nad Azją Centralną znajdują się takie przedmioty, jak: język chiński, historia Chin, historia narodów na jedwabnym szlaku, wstęp do islamu, metody analizy tekstów naukowych, środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu, grupy etniczne i mniejszości narodowe na Dalekim Wschodzie, język rosyjski, sztuka Azji Centralnej, logika, filozofia Dalekiego Wschodu, orientalizm.

Jaka praca po kierunku Studia nad Azją Centralną?

Absolwent może podjąć zatrudnienie w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, instytucjach aktywności kulturalnej, mediach, agencjach badań rynkowych, agencjach Public Relations, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia nad Azją Centralną
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Studia nad Azją Centralną

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found