Sztuka i wzornictwo ceramiki

Studia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki obejmują swoim zakresem rysunek, malarstwo, rzeźbę, skupiają się na artystycznej stronie ceramiki, dostarcza również podstawowych informacji z zakresu wiedzy ogólnej o ceramice i jej zastosowaniach.

Student tego kierunku nabędzie wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki, technicznego i technologicznego aspektu projektowania ceramiki oraz wykorzystywania warsztatu projektanta.

Absolwent nabędzie wiedzę humanistyczną z zakresu historii i teorii sztuki, wyrobi własną świadomość estetyczną. Będzie wykazywał zrozumienie specyficznego miejsca wzornictwa w obrębie szeroko pojmowanej sztuki, wykorzystując je w budowaniu własnej postawy twórczej w odniesieniu do działalności projektowej i artystycznej.

Profil kształcenia na kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki prowadzony jest w oparciu o takie obszary jak ceramika użytkowa, ceramika artystyczna, ceramika w architekturze i ceramika w technikach garncarskich. Kompletny obszar nauczania obejmuje wiedzę o człowieku w projektowaniu, metodykę projektowania oraz technologię ceramiki.
Absolwent posiada podstawową wiedzę o technicznych i technologicznych aspektach projektowania ceramiki oraz świadomego użycia warsztatu ceramicznego we własnych realizacjach artystycznych. Stosuje nabytą wiedzę oraz metody przekazu i zapisu myśli projektowej w mowie, piśmie, posługuje się technikami komputerowego wspomagania projektowania. W swej pracy projektowej uwzględnia wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii i ergonomii oraz rozumie ich rolę w projektowaniu przedmiotu użytkowego. Potrafi w sposób metodyczny rozwiązywać problemy projektowe, posiada umiejętność analizowania, formułowania problemów i założeń projektowych, jest przygotowany do współpracy w zespołach projektowych i ze specjalistami z innych dziedzin. Jest świadomy integralności i autonomii ceramiki jako dyscypliny artystycznej, rozumie jej aspekt kreacyjny zarówno w sztuce jak i wzornictwie.
Absolwent kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki ma podstawy do podjęcia działalności twórczej i samodzielnej pracy projektowej w przemyśle lub autorskim studio projektowo-realizacyjnym.
Jakie uczelnie oferują kierunek Sztuka i wzornictwo ceramiki
W których miastach można studiować Sztuka i wzornictwo ceramiki

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272
Komentarze (0)
No comments found