Technologie komputerowe

Kształcenie na kierunku Technologii Komputerowych pozwala spojrzeć na zagadnienia informatyczne, elektroniczne, technologiczne czy telekomunikacyjne z szerszej perspektywy, co pozwoli na znacznie lepsze zrozumienie ich natury i złożoności oraz szybsze przystosowanie do pojawiających się nowych rozwiązań i ewolucji technologicznej.

Rozwój nauk ścisłych i technicznych, ale także postępująca informatyzacja takich obszarów jak ubezpieczeń, ochrona środowiska, medycyna, administracja i zarządzanie powoduje stałe zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie szeroko rozumianych technologii informatycznych wspartych na wiedzy w zakresie nauk ścisłych.

Absolwenci Technologii Komputerowych mają szansę podjąć pracę jako:

 • inżynierowie systemów ICT (zarządzanie infrastrukturą serwerów, urządzeniami pamięci masowych, eksploatacja i utrzymanie sieci komputerowych i teletransmisyjnych zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, administrowanie systemami operacyjnymi Windows i rodziny Unix),
 • programiści (języki C++, C#, Java; notacje UML, BPMN),
 • projektanci portali, stron, aplikacji i usług internetowych,
 • informatycy o kompetencjach praktycznych i analitycznych,
 • analitycy i projektanci baz danych (Oracle, DB2, mySQL),
 • projektanci oprogramowania komputerowego,
 • elektronicy projektujący i serwisujący mikroprocesorowe układy sterowania czy pomiarowe,
 • projektanci systemów decyzyjnych i zarządczych,
 • specjaliści od internetowego marketingu i handlu elektronicznego (e-commerce, m-commerce)
 • specjaliści obsługi internetowych rozwiązań aplikacyjnych i usługowych,
 • administratorzy i projektanci sieci transmisyjnych oraz komputerowych systemów typu mainframe, rozproszonych, wirtualizowanych, opartych na przetwarzaniu w „chmurze” czy na klastrach,
 • wdrożeniowcy platform i systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami (CRM, ERP, BI, SCM itp.),
 • automatycy wykorzystujący rozwiązania elektroniczne do (tele)monitoringu, (tele)sterowania i zarządzania urządzeniami, systemami oraz procesami,
 • projektanci i programiści gier komputerowych wykorzystujących animacje i wizualizacje,
 • audytorzy systemów i sieci komputerowych oceniający wydajność, bezpieczeństwo oraz ergonomię,
 • programiści aplikacji na urządzenia przenośne (Android, Windows CE, Windows Mobile, Symbian),
 • projektanci usług telekomunikacyjnych w szerokopasmowych sieciach stacjonarnych i ruchomych 2G/3G/4G,
 • pracownicy przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców usług IT,
 • analitycy i projektowani hurtowni danych, np. na potrzeby instytucji bankowych czy ubezpieczeniowych,
 • przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą w dziedzinie technologii komputowych i informatycznych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Technologie komputerowe
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Technologie komputerowe

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339
Komentarze (0)
No comments found