Technologie kosmiczne i satelitarne

Technologie kosmiczne i satelitarne to międzyuczelniany kierunek, prowadzony wspólnie przez Akademię Marynarki Wojennej, Politechnikę Gdańską i Akademię Morską w Gdyni.

Studia będą realizowane wspólnie przez 7 podstawowych jednostek organizacyjnych wspomnianych uczelni, którymi są: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Wydział Mechaniczny PG, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, Wydział Nawigacyjny AMG, Wydział Elektryczny AMG, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskiej AMW.

Należy zauważyć, że tak znaczna liczba wydziałów akademickich uczelni wyższych zaangażowanych w kształcenie na jednym kierunku (dotychczas niespotykana w Polsce) wynika z unikatowości tematycznej kształcenia. Ponadto do prowadzenia wykładów zapraszani będą najlepsi specjaliści z Polski i z zagranicy.

Kierunek Technologie kosmiczne i satelitarne łączy ze sobą treści przedmiotów podstawowych (matematyka, astrofizyka, astronomia, mechanika i in.) z treściami przedmiotów specjalistycznych (globalne systemy nawigacji satelitarnej, podstawy mechaniki nieba, teledetekcja, komunikacja satelitarna, robotyka i mechatronika satelitarna, analiza i przetwarzanie danych przestrzennych i in.).

Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powstających w Kraju i na Pomorzu nowoczesnych firm z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej, jak również powołanej w 2015 roku w Gdańsku Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), na specjalistów zdolnych sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem tego sektora.

Jakie uczelnie oferują kierunek Technologie kosmiczne i satelitarne
Total 3 items.
W których miastach można studiować Technologie kosmiczne i satelitarne

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44
Komentarze (0)
No comments found