Wzornictwo przemysłowe

Jesteś osobą kreatywną? Posiadasz wyobraźnię przestrzenną i zdolność do rozwiązywania problemów technicznych? Cenisz sobie funkcjonalność i estetykę?

Jeżeli na powyższe pytania odpowiadasz twierdząco - to studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe mogą cię zainteresować.

Studenci kierunku wzornictwo przemysłowe wykorzystują wiedzę z zakresu historii i kultury wzornictwa do inspiracji, generowania konkretnych rozwiązań, do harmonizowania proponowanych elementów z użytkownikiem. Prowadzą proces projektowania z uwzględnieniem wieloaspektowości każdego problemu i właściwego operowania odpowiednimi relacjami między poszczególnymi aspektami. Wykorzystują zaawansowane techniki wspomagające projektowanie. Prawidłowo wykorzystują materiały i technologie w przygotowywanych rozwiązaniach problemów wzorniczych.

Praca po kierunku wzornictwo przemysłowe

Absolwenci opisywanego kierunku mogą pracować w agencjach reklamowych, biurach projektowych, w sektorze IT. Są przygotowani do samodzielnej praktyki projektowej lub do pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym, prowadzenia prac naukowo-badawczych koniecznych do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie. Posiadają wszelką wiedzę i umiejętności, by szukać najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych do wykonywania projektów, zwracając uwagę na stronę estetyczną przedmiotu.

Jakie uczelnie oferują kierunek Wzornictwo przemysłowe
W których miastach można studiować Wzornictwo przemysłowe

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97
Komentarze (0)
No comments found