Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo przygotują specjalistów do pracy zawodowej w różnego typu bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych) i ośrodkach informacji (działających w instytucjach oświaty, kultury, administracji, gospodarki).

Program kształcenia obejmuje: moduł ogólnouczelniany, moduł podstawowy (kierunkowy), moduł dyplomowy, moduły fakultatywne (do wyboru jest wydawniczo-księgarski, regionalizm), moduły specjalnościowe:

  • systemy zarządzania informacją,
  • biblioteki w procesie komunikacji (ta specjalność zapewnia również przygotowanie pedagogiczne);

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo obejmują także praktyki zawodowe i uczą:

  • profesjonalnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych (zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej)
  • przygotowują do efektywnego zarządzania informacją
  • umożliwiają świadome funkcjonowanie w społeczeństwie informacji i wiedzy
  • gwarantują nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w świecie nadmiaru różnego typu informacji

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

No results found.

W których miastach można studiować Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

No results found.

Komentarze (0)

No comments found