Administracja europejska

Planujesz karierę w branży administracyjnej? Chcesz pracować zawodowo w instytucjach życia publicznego? Jeżeli widzisz siebie w strukturach administracji publicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, ale także europejskim i międzynarodowym - to kierunek Administracja Europejska jest dedykowany właśnie dla Ciebie.

Studia z zakresu administracji europejskiej mają na celu wyposażyć studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które zostaną przez nich wykorzystane w pracy w sektorach: pozarządowym i prywatnym lub na ich styku.

Jakie specjalności na kierunku Administracja Europejska?

Absolwenci opisywanych studiów otrzymają dyplom licencjata administracji z możliwością wybrania poniższych specjalizacji:

  • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym (Management of regional and local development)
  • Administracja europejska i międzynarodowa (European and International Public Administration)

Gdzie praca po Administracji Europejskiej?

Po zakończeniu studiów jest wiele możliwości zatrudnienia. Zazwyczaj absolwenci podejmują pracę w:
  • instytucjach samorządu terytorialnego
  • instytucjach Unii Europejskiej
  • urzędach odpowiedzialnych za fundusze unijne
  • organach administracji rządowej
  • komórkach administracyjnych podmiotów gospodarczych
  • biurach projektowych
  • instytucjach z sektora ubezpieczeniowego i finansoweg
Jakie uczelnie oferują kierunek Administracja europejska
W których miastach można studiować Administracja europejska

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found