Agrochemia

Agrochemia zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku agrochemia jest zapewnienie gospodarce specjalistów, którzy mogliby operować na styku dwóch dyscyplin naukowych: chemii oraz nauk rolniczych. Nauki te przenikają się wzajemnie i trudno dziś wyobrazić sobie rozwój rolnictwa bez nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, regulatorów metabolizmu roślin, czy też leków weterynaryjnych.

Agrochemia obejmuje prócz zagadnień związanych z nawożeniem, także niektóre elementy ochrony roślin i żywienia zwierząt. Studenci kierunku agrochemia uczą się także planowania i podejmowania właściwych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie bezpiecznej gospodarki odpadami.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku Agrochemia

Absolwenci agrochemii posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych oraz rolniczych. Powinni wykazywać się znajomością zasad funkcjonowania infrastruktury rolniczej, podejmować właściwe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz umiejętnie postępować w zakresie bezpiecznej gospodarki odpadami. Są dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych w obszarze agrochemii oraz w instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i środowiskiem przyrodniczym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Agrochemia
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Agrochemia

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
  • martyna

    zainteresował mnie ten kierunek ale niestety do Gdańska mam zbyt daleko aby wybrać się tam na studia :(
    10/17/14