Ceramika

Na studiach z zakresu ceramiki student zdobywa wiedzę specjalistyczną, dotyczącą bardzo istotnej gałęzi przemysłu, jaką jest produkcja ceramiczna.

Materiały ceramiczne są szczególnie cenione ze względu na swoją różnorodność i trwałość. Jest to kierunek o tyle odrębny od inżynierii materiałowej czy technologii chemicznej, że ceramika wytwarzana jest w wyniku procesów, które nie są charakterystyczne jednocześnie dla produkcji masowej.

Ceramika to także kierunek interdyscyplinarny dający wykształcenie techniczne (łączący w sobie wiedzę z zakresu technologii chemicznej i inżynierii materiałowej), a także po części artystyczne artystyczne.

Wśród przedmiotów nauczania na kierunku ceramika znajdują się: przetwórstwo szkła (szyby zespolone, hartowane, samochodowe), technologia ceramiki ogniotrwałej (wyłożenia, izolacje i elementy urządzeń grzewczych w przemyśle hutniczym i ceramicznym), materiały dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunalnego i specjalistycznego, elementy wzornictwa i modelowania z wykorzystaniem metod komputerowych, podstawy technologii materiałów ceramicznych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • technologie ceramiki przemysłowej
  • technologie ceramiki specjalnej
  • wzornictwo i ceramika artystyczna

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku ceramika

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera technologa materiałów ceramicznych. Uzyskana wiedza z zakresu fizykochemii ciała stałego oraz nauki o materiałach ceramicznych i procesach technologicznych służy zrozumieniu podstaw technologii materiałów ceramicznych. Wybrane przedmioty z kierunku technologia chemiczna prowadzą do zrozumienia procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania materiałów ceramicznych. Przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej służą zrozumieniu relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów oraz wykorzystaniu metod komputerowych w projektowaniu materiałów. Absolwent będzie znał elementy ekonomii, zarządzania produkcją i prawa gospodarczego.

Inżynier ceramiki może podjąć pracę zawodową w pracowniach artystycznych, działach technologicznych zakładów przemysłu ceramicznego i szklarskiego. Środowiskiem pracy inżyniera są te miejsca, gdzie przebiega proces produkcyjny, a więc hale fabryczne, magazyny, place zakładowe, a także biura, w których wykonuje się prace administracyjne.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ceramika

Total 1 item.

W których miastach można studiować Ceramika

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Komentarze (0)

No comments found