Doradztwo filozoficzne i coaching

Studia na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching w złożeniu łączą filozofię praktyczną z coachingiem i psychologią. Adresowane są do tych osób, które pragną pracować z drugim człowiekiem nad rozwojem samoświadomości i potencjału twórczego.

W programie nauczania tego kierunku postawiono na gruntowne poznanie warsztatu pracy coacha w zakresie narzędzi, metod i technik prowadzenia procesu coachingowego z wiedzą filozoficzną i psychologiczną.

Studia nastawione są na kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju osób i organizacji..

W trakcie studiów na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching słuchacze poznają następujące bloki zajęć :

 • blok psychologiczny: psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia emocji i motywacji, trening interpersonalny,
 • blok filozofii praktycznej: filozoficzne wzorce sztuki życia, etyka ogólna, etyka biznesu i etyki zawodowe, aksjologia i prakseologia,
 • blok filozofii teoretycznej: podstawy filozofii, modele racjonalności,
 • blok logiczny: podstawy logiki, warsztaty mediacyjne, sztuka argumentacji i techniki manipulacyjne,
 • blok doradztwa i coachingu: teorie kształtowania postaw, dialogiczne modele relacji interpersonalnych, teorie coachingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, warsztaty coachingowe, estetyka przekazu,
 • blok społeczno-antropologiczny: antropologia filozoficzna i kulturowa, filozofia polityki .

Doradca filozoficzny może pracować dla przedsiębiorstw nad opracowaniem strategii czy „filozofii firmy”, opracowywać kodeksy etyczne i prowadzić audyt etyczny, także świadczyć usługi dla osób prywatnych.

Klientami doradcy filozoficznego są osoby borykające się z różnego rodzaju dylematami, doświadczające kryzysów i wątpliwości. Doradca filozoficzny pracuje nad poszerzeniem horyzontów widzenia danego problemu, nad zmianą perspektywy, uczy obiektywizmu, przede wszystkim tworzy bezpieczną przestrzeń dla dialogu wolnego od ocen i rywalizacji. Zazwyczaj tematami do pracy z doradcą filozoficznym jest kwestia sensu życia, doświadczenie śmierci, żałoby, przemijania, konflikt wartości, poczucie dezorientacji moralnej.

Absolwenci kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching będą mogli podjąć pracę jako:

 • doradcy filozoficzni;
 • coachowie kariery;
 • coachowie rozwoju osobistego;
 • coachowie bizensu;
 • pracownicy działu HR w organizacjach biznesowych i instytucjach publicznych;
 • opiniodawcy etyczni dla firm (certyfikacja etyczna działalności instytucji i organizacji);

Mogą pracować także w nowych zawodach wymagającym specyficznych zdolności i wiedzy, jak: spokesman, broker informacji, mediator (z wyjątkiem mediacji sądowych), specjalista do spraw kultury firmy.

Jakie uczelnie oferują kierunek Doradztwo filozoficzne i coaching
Total 2 items.

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,
W których miastach można studiować Doradztwo filozoficzne i coaching

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 68
Komentarze (0)
No comments found