Drug discovery and development

Drug Discovery and Development (DDD) to studia koncentrujące się na wszystkich aspektach identyfikacji i opracowywania nowych leków.

Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających unikalne połączenie zaawansowanej wiedzy teoretycznej z zakresu pracy nad lekiem, z umiejętnościami praktycznymi. Student kierunku Drug Discovery and Development otrzymuje solidną podstawę w zakresie nauk farmaceutycznych, ale także możliwość specjalizacji w konkretnym obszarze odkrywania i rozwoju leków.

Pierwszy semestr ma na celu zapewnienie podstawowego zrozumienia procesu odkrywania i opracowywania leków oraz kluczowych aspektów chemicznych, biologicznych i patofizjologicznych, istotnych z punktu widzenia prac nad lekiem. Drugi semestr to szerokie i zrównoważone tematycznie szkolenie w dziedzinie nauk farmaceutycznych, które służy za podstawę dalszego, ukierunkowanego rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Semestry trzeci i czwarty koncentrują się na jednej z trzech dziedzin wiodących, takich jak: Chemia Leków, Farmakologia Eksperymentalna oraz Rozwój Leku Wspierany Modelowaniem Matematycznym

Profil absolwenta

Absolwenci studiów Drug Discovery and Development dowiedzą się jak poszukiwane, identyfikowane, badane, produkowane i testowane są nowe leki, a także poznają najważniejsze aspekty prawno-regulacyjne, niezbędne do ich oficjalnej akceptacji jako produktów leczniczych. Ponadto zdobędą umiejętności zarządzania i kompetencje językowe, wspierające ich przyszłe zatrudnienie w branży pharma-biotech, agencjach rejestracyjnych oraz centrach zadań nad lekiem na całym świcie. Będą mogli również kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia, np. w obszarze nauk farmaceutycznych (PhD in Pharmaceutical Sciences).

Jakie uczelnie oferują kierunek Drug discovery and development
No results found.
W których miastach można studiować Drug discovery and development
No results found.
Komentarze (0)
No comments found