Dziennikarstwo międzynarodowe

Studia na kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnego zdobywania podstawowych informacji z rozmaitych źródeł oraz ich selekcjonowania i na tej podstawie formułowania krytycznych sądów.

Program kształcenia ma za zadanie wykształcić w słuchaczach umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków, funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego.

Student będzie zdolny do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym z wykorzystaniem różnych mediów i różnych form przekazu, z uwzględnieniem zasad prawa autorskiego i prasowego.

Specjalności oferowane na kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe:

 • DZIENNIKARSTWO Z JĘZYKIEM I KULTURĄ NIEMIECKĄ
 • DZIENNIKARSTWO Z JĘZYKIEM I KULTURĄ ROSYJSKĄ

Dla kogo studia na kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe

To propozycja dla tych, którzy widzą siebie w roli dziennikarza oraz szeroko rozumianej branży medialnej, informacyjnej.

Program kształcenia studentów na kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • praktyczna nauka języka niemieckiego (rosyjskiego)
 • historia, kultura Niemiec (Rosji)
 • stosunki polsko-niemieckie (rosyjskie)
 • niemiecki (rosyjski) system medialny
 • film i teatr w Niemczech (Rosji)
 • przegląd najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych
 • pisanie tekstów dziennikarskich
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe

Podczas rekrutacji uwzględnia się wyniki matur z przedmiotów: język angielski (albo inny język obcy), język polski, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, filozofia, geografia, matematyka.

Szczegóły sprawdzaj z serwisach internetowych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie:

 • w polskich mediach (jako dziennikarz – specjalista od problematyki krajów wybranego obszaru językowego)
 • w mediach zagranicznych (jako dziennikarz – specjalista od problematyki polskiej)
 • w redakcjach mediów tradycyjnych ogólnotematycznych i specjalistycznych; lokalnych oraz ogólnokrajowych
 • w redakcjach mediów internetowych ogólnotematycznych i specjalistycznych; lokalnych oraz ogólnokrajowych
 • w agencjach promocyjno-reklamowych
 • w organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego.
Kierunki pokrewne do kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe
Jakie uczelnie oferują kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe
Total 1 item.
W których miastach można studiować Dziennikarstwo międzynarodowe

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found