Elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa

Celem studiów na kierunku elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa jest przekazanie kompleksowej wiedzy informatycznej i ekonomicznej potrzebnej do tego, aby skutecznie planować, projektować, wdrażać i stosować technologie i systemy informatyczne, a także zarządzać informatyką w jednostce administracji rządowej lub samorządowej.

Studia adresowane są do osób, które pragną połączyć wiedzę o funkcjonowaniu administracji publicznej z informatyczną. Absolwenci poszerzą wiedzę o prawnych i ekonomicznych podstawach funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania rozwiązań informatycznych w administracji publicznej.

Studia elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa przeznaczone są dla absolwentów kierunków ekonomicznych, informatycznych i administracji, pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego i rządowych lub w organizacjach nadzoru (urzędach wojewódzkich, regionalnych izbach obrachunkowych). Studia nie wymagają formalnego wykształcenia informatycznego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa
W których miastach można studiować Elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165
Komentarze (0)
No comments found