Energy systems in the built environment

Studia na kierunku Energy Systems in the Built Environment realizowane są w języku angielskim i dają tytuł magistra inżyniera.

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu systemów energetycznych w miastach i budynkach, uczą się komputerowych metod analiz i projektowania. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Po zaliczeniu pierwszego semestru studenci zdobywają zaliczenie i otrzymują certyfikat poświadczający nabytą wiedzę. W kolejnym semestrze wykorzystują zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów inżynierskich nowoczesnymi narzędziami i metodami. Nad rozwiązaniem problemu studenci pracują w interdyscyplinarnym zespole, a ich pomysły weryfikują również eksperci z przemysłu. Umiejętności zdobywają znajdując rozwiązania realnych zadań projektowych.

Pozytywne przejście tego etapu kończy się dyplomem poświadczającym zdobyte umiejętności. Ostatni semestr jest poświęcony pracy indywidualnej nad projektem dyplomowym z wybranego zagadnienia. Ukończenie i obrona pracy pozwoli uzyskać tytuł magistra inżyniera.

Atuty studiowania na kierunku Energy Systems in the Built Environment: współpraca z przemysłem, zagraniczni wykładowcy, najnowsze laboratoria w Polsce, elastyczny plan studiów, współczesne metody kształcenia, dominujące zajęcia praktyczne, przyszłościowy rynek pracy.

Gdzie i jaka praca po kierunku Energy Systems in the Built Environment?

Absolwenci opisywanych studiów mogą podjąć pracę w takich placówkach, jak:

  • przedsiębiorstwa z branży nowoczesnego budownictwa, instalacji, odnawialnych źródeł energii, firmy zajmujące się audytingiem energetycznym, certyfikacją energetyczną i poszanowaniem energii;
  • firmy konsultingowe z szeroko rozumianego projektowania budynków i systemów oraz doradztwa energetycznego;
  • deweloperzy, najemcy i zarządcy obiektów budowlanych;
  • niezależne ośrodki eksperckie i organizacje NGO sporządzające raporty odnośnie oceny oddziaływania na środowisko, organizacje certyfikujące oraz ustanawiające normy, przepisy i standardy w tej gałęzi gospodarki;
  • spółki komunalne i infrastrukturalne;
Jakie uczelnie oferują kierunek Energy systems in the built environment
W których miastach można studiować Energy systems in the built environment

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 321
Komentarze (0)
No comments found