Etnofilologia białoruska

Studia na kierunku Etnofilologia białoruska w założeniu mają oferować kształcenie o profilu kulturoznawczym.

Studenci poznają nie tylko język i literaturę białoruską, ale też historyczne procesy kształtowania się mniejszości białoruskiej w Polsce oraz specyfikę kultury materialnej i duchowej Podlasia.

Absolwenci Etnofilologii białoruskiej będą przygotowani do podjęcia pracy w placówkach o charakterze kulturalnym, mediach czy w sektorze usług, gdzie wymagana jest biegła znajomość zarówno języka, jak i kultury białoruskiej.

Po uzyskaniu niezbędnych uprawnień pedagogicznych będą też mogli uczyć języka białoruskiego w szkołach i placówkach oświatowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Etnofilologia białoruska
W których miastach można studiować Etnofilologia białoruska

Białystok

Białystok
Uczelnie: 10
Kierunki: 100
Komentarze (0)
No comments found