Etnofilologia białoruska

Studia na kierunku Etnofilologia białoruska w założeniu mają oferować kształcenie o profilu kulturoznawczym.

Studenci poznają nie tylko język i literaturę białoruską, ale też historyczne procesy kształtowania się mniejszości białoruskiej w Polsce oraz specyfikę kultury materialnej i duchowej Podlasia.

Absolwenci Etnofilologii białoruskiej będą przygotowani do podjęcia pracy w placówkach o charakterze kulturalnym, mediach czy w sektorze usług, gdzie wymagana jest biegła znajomość zarówno języka, jak i kultury białoruskiej.

Po uzyskaniu niezbędnych uprawnień pedagogicznych będą też mogli uczyć języka białoruskiego w szkołach i placówkach oświatowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,

Komentarze (0)

Brak komentarzy