Film and tv production management

Kierunek studiów pierwszego stopnia Film and TV Production Management - to propozycja bezpłatnych studiów w ramach projektu KA 2.0- program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found