Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

Program studiów Fotografia i kreacja przekazu wizualnego składa się z przedmiotów ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej, Historia fotografii, Teoria komunikacji wizualnej, Psychofizjologia widzenia), ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Video art, Kreacja wizualne, Edytory obrazu) oraz specjalizacyjnych (Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy fotografii, Pracownia nietypowych technik fotograficznych, Podstawy projektowania graficznego), wśród których znajdują się następujące pracownie dyplomowe:

  • Fotografia użytkowa lub /do wyboru/ Fotografia -kreacja przekazu autorskiego,
  • Komunikat wizualny I - grafika wydawnicza lub /do wyboru/ - grafika w przestrzeni społecznej,
  • Komunikat wizualny II – intermedia lub /do wyboru/- multimedia.

Wszystkie zajęcia na kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego prowadzą doświadczeni pracownicy dydaktyczni: czynni artyści, którzy zapewniają wysokie walory merytoryczne zajęć i miłą atmosferę pracy. Uzyskane kompetencje pozwolą na podjęcie działalności artystycznej lub/i funkcjonowanie w charakterze niezależnych, lub etatowych, twórców zatrudnionych w agencjach graficznych, fotograficznych, reklamowych, zakładach poligraficznych, wydawnictwach, firmach internetowych i informatycznych oraz instytucjach kultury (np. miejskich domach kultury, jako instruktorzy fotografii) i szkolnictwie (po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych).

Uzyskana wiedza pozwala podjąć studia II stopnia lub rozwijać kompetencje w ramach dostępnych studiów podyplomowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

W których miastach można studiować Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Komentarze (0)

No comments found