Geoturystyka

Geoturystyka to kierunek, który łączy wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

Studenci poznają podstawy funkcjonowania przemysłu turystycznego, obsługi ruchu turystycznego, a także przewodnictwa i pilotażu, oraz uwarunkowań społeczno-psychologicznych ruchu turystycznego.

W trakcie studiów odbywają wiele zajęć terenowych, w tym z nauk o Ziemi w turystyce, atrakcji turystycznych Polski, kartografii turystycznej, obiektów neoturystycznych Europy.

Odbywają staże w firmach i instytucjach turystycznych, a także wyjazdy szkoleniowe do wybranych obiektów turystycznych.


Dla kogo studia na kierunku Geoturystyka

Studia na geoturystyce wybierają kandydaci zainteresowani pracą przede wszystkim w branży turystycznej.

To osoby ciekawe świata, dynamiczne, otwarte, zaradne, łatwo nawiązujące kontakt.

Program kształcenia studentów na kierunku Geoturystyka

Studenci zmierzą się przykładowo z takimi przedmiotami:

 • geografia i regiony turystyczne Polski
 • ochrona przyrody
 • podstawy turystyki
 • przewodnictwo i pilotaż
 • obsługa ruchu turystycznego
 • prawo w turystyce
 • turystyka kwalifikowaną
 • geomorfologia
 • podstawy mineralogii i petrografii
 • kartografia geoturystyczna
 • historia Ziemi z paleontologią.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Geoturystyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Geoturystyka

Absolwenci kierunku geoturystyka mogą pracować w:

 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli
 • organizacjach i firmach turystycznych jako pilot lub przewodnik turystyczny
 • w centrach edukacyjnych
 • instytucjach naukowych i resortowych
 • parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • hotelach
 • pensjonatach
 • agencjach reklamowych
 • redakcjach gazet, radia i TV.
Opinie o kierunku Geoturystyka

Geoturystyka to kierunek unikatowy.

Oferuje go jedyna tylko uczelnia.

Nacisk na stronę praktyczna kształcenia powoduje, że absolwenci posiadają kompetencje do podjęcia pracy w szeroko pojmowanej turystyce.

Kierunki pokrewne do kierunku Geoturystyka
Jakie uczelnie oferują kierunek Geoturystyka
Total 1 item.
W których miastach można studiować Geoturystyka

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (1)
 • PAti

  Czy przedrostek geo sugeruje turystę szlakiem skamielin, jaskiń i innych tworów geologicznych?
  1/8/20