Gospodarka wodna

Studia z zakresu gospodarki wodnej mają na celu dogłębne przybliżenie zagadnień związanych z szeroko rozumianą problematyką wody. Studenci poznają więc zagadnienia dotyczące złóż wody podziemnej, wód powierzchniowych, zbiorników wodnych, rzek, aż do wody będącej produktem końcowym procesów technologicznych.

W programie nauczania studenci poznają takie przedmioty, jak:

  • zarządzanie środowiskiem
  • prawo wodne
  • inżynieria środowiska
  • geologia środowiska
  • hydrogeologia
  • budownictwo hydrotechniczne
  • hydromechanika

Absolwent gospodarki wodnej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagrożeń wodnych, geologii, budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii środowiska, zarządzania środowiskowego, prawa wodnego, górniczego i geologicznego oraz ochrony środowiska.

Daje mu to możliwości pracy w firmach wydobywających surowce naturalne, granży geologicznej, budowlanej, przy realizacji inwestycji budowlanych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomośc podłoża naturalnego.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka wodna

Total 2 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

W których miastach można studiować Gospodarka wodna

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Komentarze (1)

  • Chcesz wiedzieć wiecej o rybach i środowisku wodnym wejdz na stronę Wydzialu Nauk o Zywnosci i RYBACTWA : http://www.wnozir.zut.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace.html i zostań studentem rybactwa lub Zarządzania i gospodarki środowiskiem wodnym
    10/9/15