Higiena dentystyczna

Studia na kierunku higiena dentystyczna przygotowują do wykonywania zabiegów profilaktyczno-higienicznych na zlecenia lekarza stomatologa (wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia). Studia uprawniają do samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia jamy ustnej w szkołach, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Ze względu na bliski kontakt higienistki dentystycznej z ludźmi, osoba wybierająca ten zawód powinna wykazywać się życzliwością, cierpliwością, szacunkiem dla drugiego człowieka, poczuciem odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz zorganizowaniem.

Studenci kierunku przyswajają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zadań zawodowych oraz w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Studia przekazują wiedzę na temat anatomii człowieka, problemów zdrowotnych jamy ustnej, fizjologii narządu żucia, budowy anatomicznej zębów i tkanek jamy ustnej. Studenci kierunku higiena dentystyczna poznają zmiany patologiczne zębów, przyzębia i jamy ustnej oraz zagadnienia związane z biochemicznymi przemianami zachodzącymi w jamie ustnej. Są również przygotowywani do udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki takim przedmiotom jak: pedagogika, etyka, socjologia, psychologia i zdrowie publiczne, przyszły higienista dentystyczny będzie mógł komunikować się swobodnie z pacjentem i jego rodziną oraz opracowywać programy edukacyjne dla dzieci, dorosłych i osób starszych.

Perspektywy pracy po ukończeniu higieny dentystycznej

Higiena dentystyczna kształci w zakresie wykonywania szeregu zabiegów profilaktyczno-leczniczych jamy ustnej. Absolwent potrafi oceniać potrzeby pacjenta w zakresie higieny stomatologicznej. Może uczestniczyć czynnie w asyście przy zabiegach wszystkich specjalności stomatologicznych oraz samodzielnie wykonywać zabiegi zlecone przez lekarza stomatologa. Zna się na nowoczesnej aparaturze diagnostycznej. Absolwent kierunku umie organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, BHP i ochrony środowiska. Dzięki znajomości podstaw prawa i ekonomiki jest w stanie prowadzić dokumentację medyczną oraz rozliczenia leków i materiałów stomatologicznych.

Ukończenie higieny dentystycznej daje możliwość zatrudnienia w ośrodkach badawczo-naukowych związanych z techniką dentystyczną, laboratoriach inżynierii dentystycznej, firmach produkujących materiały i urządzenia na potrzeby stomatologii oraz w instytucjach publicznych i niepublicznych związanych z profilaktyką medyczną i ochroną zdrowia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Higiena dentystyczna

Total 6 items.

W których miastach można studiować Higiena dentystyczna

Białystok

Białystok
Uczelnie: 10
Kierunki: 99

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 196

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Komentarze (0)

No comments found