Higiena dentystyczna

Studia na kierunku higiena dentystyczna przygotowują do wykonywania zabiegów profilaktyczno-higienicznych na zlecenia lekarza stomatologa (wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia). Studia uprawniają do samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia jamy ustnej w szkołach, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Studenci kierunku przyswajają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zadań zawodowych oraz w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Studia przekazują wiedzę na temat anatomii człowieka, problemów zdrowotnych jamy ustnej, fizjologii narządu żucia, budowy anatomicznej zębów i tkanek jamy ustnej. Studenci kierunku higiena dentystyczna poznają zmiany patologiczne zębów, przyzębia i jamy ustnej oraz zagadnienia związane z biochemicznymi przemianami zachodzącymi w jamie ustnej. Są również przygotowywani do udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki takim przedmiotom jak: pedagogika, etyka, socjologia, psychologia i zdrowie publiczne, przyszły higienista dentystyczny będzie mógł komunikować się swobodnie z pacjentem i jego rodziną oraz opracowywać programy edukacyjne dla dzieci, dorosłych i osób starszych.

Dla kogo studia na kierunku Higiena dentystyczna

Kandydaci na kierunek powinni być osobami cierpliwymi, empatycznymi, życzliwymi i rzetelnymi w wykonywaniu swoich obowiązków.

Ważny jest dobry kontakt z drugą osobą, dobra komunikatywność, wzbudzanie zaufania.

Program kształcenia studentów na kierunku Higiena dentystyczna

W programie studiów przewidziane są m.in.takie przedmioty:

 • anatomia - nauka o człowieku
 • biochemia z elementami chemii
 • mikrobiologia ogólna i jamy ustnej
 • histologia z embriologią
 • materiałoznawstwo stomatologiczne
 • propedeutyka chorób przyzębia
 • radiologia ogólna i stomatologiczna
 • przedkliniczna stomatologia zachowawcza i endodoncja
 • podstawy stomatologii dziecięcej
 • farmakologia ogólna i stomatologiczna
 • podstawy zdrowia publicznego
 • patologia jamy ustnej
 • podstawy protetyki stomatologicznej.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Higiena dentystyczna

Uczelnie rekrutują na podstawie wyników maturalnych przede wszystkim z takich przedmiotów jak:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie, które konkretnie przedmioty i na jakim poziomie wymagane są w określonej szkole wyższej.

Perspektywy pracy po kierunku Higiena dentystyczna

Higiena dentystyczna przygotowuje w zakresie wykonywania szeregu zabiegów profilaktyczno-leczniczych jamy ustnej.

Absolwent potrafi oceniać potrzeby pacjenta w zakresie higieny stomatologicznej. Może uczestniczyć czynnie w asyście przy zabiegach wszystkich specjalności stomatologicznych oraz samodzielnie wykonywać zabiegi zlecone przez lekarza stomatologa. Zna się na nowoczesnej aparaturze diagnostycznej.

Absolwent kierunku umie organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, BHP i ochrony środowiska. Dzięki znajomości podstaw prawa i ekonomiki jest w stanie prowadzić dokumentację medyczną oraz rozliczenia leków i materiałów stomatologicznych.

Ukończenie higieny dentystycznej daje możliwość zatrudnienia w ośrodkach badawczo-naukowych związanych z techniką dentystyczną, laboratoriach inżynierii dentystycznej, firmach produkujących materiały i urządzenia na potrzeby stomatologii oraz w instytucjach publicznych i niepublicznych związanych z profilaktyką medyczną i ochroną zdrowia.

Opinie o kierunku Higiena dentystyczna

Profilaktyka, edukacja zdrowotna to podstawowe narzędzie walki z chorobami jamy ustnej.

To jednocześnie obszar przewidziany dla specjalistów, posiadających wykształcenie w zakresie higieny dentystycznej.

Podejrzyjcie, na czym polega praca higienistki stomatologicznej.


Kierunki pokrewne do kierunku Higiena dentystyczna
Jakie uczelnie oferują kierunek Higiena dentystyczna
Total 5 items.
W których miastach można studiować Higiena dentystyczna

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (2)
 • Daria

  Bardzo dobre pytanie, w zeszłym roku był nabór, jednak zgłosiło się około 20 osób. Uzyskałam informację z dziekanatu, żeby ruszył kierunek, potrzebują minimum 40 studentow... Szkoda, gdyż byłam nastawiona na rozpoczęcie nauki w tej szkole. Może w tym roku znajdzie się taka ilość chętnych? Albo zmniejszy się wymóg ilości studentów na kierunku.
  4/28/20
 • ala

  Czy kierunek w WSEiT będzie realizowany? W zeszłym roku nie było naboru.
  4/8/20