Hortitechniki precyzyjne

Hortitechniki precyzyjne to kierunek, który pozwala poznać nowoczesne technologie produkcji stosowane w ogrodnictwie, rolnictwie, zielarstwie oraz technice rolniczej. Obejmuje wiedzę na temat procesów przechowywania i przetwarzania surowców ogrodniczych, a także oceny ich jakości.

Studenci w procesie kształcenia nabywają umiejętności w zakresie technologii informatycznych, wykorzystywanych w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji dotyczących produkcji ogrodniczej.

Znajomość nowoczesnych technologii produkcji pozwala optymalizować produkcję pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym.

Trzysemestralne studia realizowane są poziomie II stopnia.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku Hortitechniki precyzyjne

Kandydaci na studia to osoby posiadający dyplom inżyniera konkretnego kierunku.

Kierunek przewidziany jest dla tych, którzy chcą swoją przyszłość związać z produkcją rolniczą, wykorzystując nowoczesne rozwiązania techniczne i informatyczne, pozwalające oprócz czynników ekonomicznych uwzględniać aspekty ekologiczne.

Program kształcenia studentów na kierunku Hortitechniki precyzyjne

Wybrane przedmioty w programie studiów na kierunku hortitechniki precyzyjne:

 • maszyny i urządzenia w ogrodnictwie
 • systemy informatyczne w ogrodnictwie
 • transport wewnętrzny i magazynowy
 • infrastruktura gospodarstw ogrodniczych
 • precyzyjne technologie produkcji w obiektach ogrodniczych
 • warunki techniczne w produkcji grzybów
 • historia techniki ogrodniczej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Hortitechniki precyzyjne

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały tytuł zawodowy inżyniera na kierunkach:

 • ogrodnictwo
 • zielarstwo i rośliny lecznicze
 • zielarstwo i fitoprodukty
 • technika rolnicza i leśna
 • transport i logistyka,

lub posiadają tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera na kierunkach pokrewnych.

Perspektywy pracy po kierunku Hortitechniki precyzyjne

Absolwenci mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • jednostkach usługowych i doradczych ogrodnictwa
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, ogrodnicza oraz umiejętności organizacyjne
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się różnymi kierunkami i formami produkcji
 • jednostkach projektowych i doradczych
 • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych
 • zakładach o charakterze usługowym i doradczym
 • instytucjach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, obrotem i sprzedażą produktów ogrodniczych
 • firmach logistycznych
 • biurach projektowych i inżynierskich
 • instytucjach naukowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Opinie o kierunku Hortitechniki precyzyjne

Hortitechniki precyzyjne to kierunek unikatowy w skali kraju, realizowany w jednej tylko uczelni.

Studenci mają możliwość realizacji prac badawczych, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych, między innymi w zakresie techniki ogrodniczej i spożywczej, odnawialnych źródeł energii, inżynierii procesowej i chemicznej, techniki cieplnej, elektrotechniki i elektroniki, inżynierii środowiska, analizy jakości surowców roślinnych.

Duży nacisk w kształceniu na tym kierunku położony jest na aspekty ekologiczne.

Kierunki pokrewne do kierunku Hortitechniki precyzyjne

Jakie uczelnie oferują kierunek Hortitechniki precyzyjne

W których miastach można studiować Hortitechniki precyzyjne

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 254

Komentarze (1)

 • Nazwa kierunku laikom niewiele sugeruje, czego dotyczą studia.
  12/17/19