Informatyka algorytmiczna

Studia na kierunku Informatyka Algorytmiczna oferują wiedzę pozwalającą na elastyczne dostosowywanie się do wymagań rynku pracy i podejmowania zadań na wysokim poziomie technologicznym. Celowi temu służy duża liczba zajęć o charakterze ogólnym (w tym zajęć z matematyki i fizyki).

Program zajęć na kierunku Informatyka Algorytmiczna przewiduje opanowanie umiejętności projektowania i realizacji oprogramowania z zastosowaniem zaawansowanych technik.

Absolwent będzie umiał prowadzić projekty informatyczne, brać w nich udział oraz będzie stosować nowoczesne metody organizacji pracy w celu osiągnięcia wysokiej jakości i efektywności działania.

Czego się nauczysz kierunku Informatyka Algorytmiczna?

  • Programować w kilku językach proceduralnych, stosować właściwe algorytmy i struktury danych.
  • Projektować, implementować i korzystać z baz danych oraz budować serwisy WWW
  • Budować systemy wbudowane oraz pisać kompilatory.
Jakie uczelnie oferują kierunek Informatyka algorytmiczna
No results found.
W których miastach można studiować Informatyka algorytmiczna
No results found.
Komentarze (0)
No comments found