International marketing

International marketing to studia realizowane w języku angielskim.

Kształcenie ma charakter praktyczny - zajęcia prowadzone są przez praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte w firmach i organizacjach publicznych oraz wykładowców-praktyków zewnętrznych, będących pracownikami międzynarodowych firm, agencji doradczych, organizacji non-profit oraz instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego.

Studia obejmują m.in. takie zagadnienia jak zarządzanie marką i komunikacja marketingowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w środowisku wielokulturowym.

Studenci poznają zasady komunikacji społecznej i sztuki prezentacji, negocjacji międzynarodowych, twórczego rozwiązywania problemów menedżerskich czy stosowania analizy danych i technologii informacyjnych w podejmowaniu decyzji marketingowych.


Dla kogo studia na kierunku International marketing

Studia przewidziane są dla osób posługujących się językiem angielskim, planujących swoją karierę w firmach międzynarodowych.

Kandydaci powinni cechować się zaradnością, przedsiębiorczością, samodzielnością w podejmowaniu decyzji.

Program kształcenia studentów na kierunku International marketing

Przykładowe przedmioty:

 • Principles of Marketing
 • Social and Psychological Issues in Consumer Behavior
 • Brand Management and Communication
 • Applied Data Analysis in Social Sciences
 • Introduction to Social Media Communication
 • Introduction to International Marketing Communications
 • Economics
 • Internet Consumer Behavior
 • Entrepreneurship and Business Planning
 • Sales, Export and Business Negotiations.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek International marketing

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne uzyskane z:

 • języka obcego
 • przedmiotu wybranego spośród: historia, WOS, geografia, matematyka.

Wymagania jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Perspektywy pracy po kierunku International marketing

Absolwenci są przygotowani do pracy w organizacjach działających na rynkach lokalnych i międzynarodowych, przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach
 • instytucjach rządowych i pozarządowych,
 • administracji publicznej
 • domach mediowych
 • agencjach interaktywnych, reklamowych
 • działach public relations
 • firmach badawczych.
Opinie o kierunku International marketing

Studia pomogą w znalezieniu zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Kierunki pokrewne do kierunku International marketing
Jakie uczelnie oferują kierunek International marketing
Total 1 item.
W których miastach można studiować International marketing

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found