Inżynieria i analiza danych

Studia na kierunku Inżynieria i analiza danych mają na celu wykształcenie wykwalifikowanej kadry inżynierów i analityków danych. Zapotrzebowanie rynku pracy na tego typu specjalistów utrzymuje się na bardzo wysoki poziomie, a pracodawcy z branży biznesowej, finansowej, energetycznej i wielu innych deklarują chęć ich zatrudnienia.

Idealny kandydat na te studia to osoba o umyśle ścisłym, technicznym, której pasją jest środowisko IT.

Czego się nauczysz na kierunku Inżynieria i analiza danych?

W trakcie studiów poszerzysz swoją wiedzę matematycznej z zakresu m.in. analizy matematycznej, teorii grafów i sieci, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, równań różniczkowych, metod optymalizacji, szeregów czasowych.

Nabędziesz umiejętności praktyczne dotyczące:

  • stosowania i tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, kryptografii) do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych,
  • łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, niezbędnego do oceny funkcjonalności i efektywności metod informatycznych oraz rozwiązań technicznych, a także ich stosowania do rozwiązywania postawionych problemów,
  • prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników,
  • umiejętności korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych właściwych dla środowiska inżynierskiego i biznesowego, zdobytych podczas zajęć ze specjalistami praktykami oraz podczas trwających 3 miesiące praktyk zawodowych,
  • identyfikacji oraz formułowania specyfikacji złożonych problemów z zakresu inżynierii i analizy danych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, w tym aspekty prawne, oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony danych,
  • wzbogacania swojej wiedzy o aktualne trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym, w obrębie wykonywanych zadań,
  • planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwoli studentom kierunku Inżynieria i analiza danych kontynuować swoją karierę zawodową w instytucjach związanych z przemysłem, jak i ośrodkach naukowo-badawczych.

Zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria i analiza danych

W postępowaniu rekrutacyjnym (nowa matura) będą brane pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w przypadku „matury 2002”- w części zewnętrznej) z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz do wyboru: informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria i analiza danych

Total 3 items.

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

W których miastach można studiować Inżynieria i analiza danych

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Komentarze (0)

No comments found