Inżynieria informacji

Studia na kierunku Inżynieria Informacji mają na celu wykształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę techniczną z umiejętnościami menedżerskimi w sektorze informacyjnym. Studenci tego kierunku poznają zasady i wymagania związane z procesem obsługi informacji na wszystkich jego etapach: pozyskania, gromadzenia, oceny, przetwarzania, wizualizacji, ochrony, w tym organizacji, projektowania i funkcjonowania systemów informacyjnych.

Na absolwentów kierunku Inżynieria danych czeka interesująca praca w instytucjach zajmujących się ochroną danych, głównie w wyspecjalizowanych w tym celu firmach, a także w służbach, zabezpieczających instytucje użyteczności publicznej przed wyciekiem ważnych informacji.

Po ukończeniu inżynierii informacji absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia i są przygotowani do pracy na stanowiskach: brokera informacji, analityka informacji, specjalisty zarządzania informacją, specjalisty ochrony informacji niejawnych, analityka biznesowego, specjalista do spraw logistyki transportu, organizatora transportu drogowego. Mogą pracować w firmach zajmujących się zintegrowanym pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzeniem informacją, agencjach wywiadowczych,centrach zarządzania kryzysowego, służbach publicznych zajmujących się zaawansowanym przetwarzaniem informacji, np. policja; straż pożarna; centra zarządzania kryzysowego, firmach konsultingowych i doradczych, pionach zaplecza informacyjnego jednostek administracji samorządowej i rządowej, pionach logistyki transportu jednostek administracji samorządowej i rządowej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria informacji
Total 1 item.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Inżynieria informacji

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85
Komentarze (0)
No comments found