Literatura popularna i kreacje światów gier

Studia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze popularnej.

W programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent, oprócz ogólnego wykształcenia humanistycznego, nabywa kompetencje filologicznej analizy tekstów literatury i kultury popularnej oraz przekształcania zawartych w nich treści w scenariusze różnych typów gier (planszowych, RPG itp.). Proponowane zajęcia mają kształtować umiejętność kreowania światów gier (w tym kreacji bohaterów i intrygi) oraz kształcić w zakresie pisania kreatywnego. Student tego kierunku ma szansę nauczyć się rozpoznawania rozmaitych struktur gier oraz ich uwarunkowań technicznych, powinien zarazem wyrobić w sobie umiejętność pracy zespołowej oraz kolektywnego rozwiązywania problemów w trakcie wspólnego kreowania scenariusza gry. Dzięki temu absolwent może poszukiwać pracy w coraz dynamiczniej rozwijającym się przemyśle związanym z tworzeniem wszelkiego typu gier.

Specjalności proponowane w ramach kierunku literatura popularna i kreacje światów gier:

 • Biznes i turystyka
 • Broker informacji
 • Edukacja interkulturowa
 • Filozofia praktyczna
 • Gender studies i tożsamość płci
 • Język niemiecki w administracji, handlu i usługach
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Pisanie kreatywne
 • Polityka bezpieczeństwa i wojskowości
 • Relacje międzynarodowe
 • Traduktologia
 • Translatoryka
 • Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Absolwent kierunku literatura popularna i kreacje światów gier uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Jakie uczelnie oferują kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Total 1 item.

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,
W których miastach można studiować Literatura popularna i kreacje światów gier

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found