Management and finance

Kierunek Management and Finance adresowany jest do osób gotowych pracować w organizacjach o wymagających normach i zasadach funkcjonujących w wielokulturowym, globalnym otoczeniu. Od kandydatów oczekuje się zdolności do porozumiewania się w kilku językach, otwartości na współpracę, zdolności do logicznego myślenia i uporządkowanego postrzegania świata. Kandydaci na studia powinni ponadto wykazywać zainteresowanie procesami gospodarczymi i społecznymi oraz charakteryzować się otwartością na wymianę poglądów i gotowością do akceptacji zmian.

Celem studiów na kierunku Management and Finance jest wykształcenie specjalistów średniego szczebla - asystentów dla kadry menedżerskiej w różnych organizacjach, zwłaszcza biznesowych - posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania metod, technik i narzędzi organizatorskich oraz finansów i rachunkowości, przydatnych do wspomagania procesów zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny.
Jaka praca po kierunku Management and Finance
Absolwent Kierunku znajdzie zatrudnienie w różnych organizacjach (przede wszystkim biznesowych) charakteryzujących się profesjonalnym zarządzaniem. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w firmach, które charakteryzują się wielokulturowością, wielonarodowością i globalnym zasięgiem działania (różnych branż, w tym: firmach audytorskich, doradczych, bankach, biurach rachunkowych), a zarazem rozbudowaną infrastrukturą zarządzania i wielością różnorodnych interesów – co nie wyklucza możliwości zatrudnienia w małych lub rodzinnych przedsiębiorstwach.
Znajdzie zatrudnienie na stanowisku asystenta-menedżera lub specjalisty w działach księgowości, rachunkowości zarządczej/controllingu, finansów. Ukończenie studiów na Kierunku Management and Finance, w połączeniu z kilkuletnią praktyką na stanowisku specjalisty-asystenta menedżera lub specjalisty finansów i rachunkowości, stanowić może podstawę do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku kierowniczym lub do uruchomienia własnej działalności gospodarczej (także w zakresie doradztwa biznesowego czy usług prowadzenia rachunkowości).
Jakie uczelnie oferują kierunek Management and finance
Total 2 items.
W których miastach można studiować Management and finance

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found