Metalurgia

Metalurgia to dział nauki i przemysłu zajmujący się wytwarzaniem metali z rud i kruszców, ich oczyszczaniem i dalszą obróbką prowadzącą do nadania im określonych kształtów.

Studia na tym kierunku przygotowują z zakresu metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Studenci metalurgii poznają metody projektowania technologii metalurgicznych i ich stosowania w celu wytwarzania materiałów inżynierskich.

Uczą się zastosowania zasad termodynamiki oraz modelowania matematycznego procesów cieplnych. Używają metod analitycznych w badaniach materiałów. Na zajęciach laboratoryjnych obsługują specjalistyczną aparaturę badawczą. Studia przygotowują do pracy w zespole oraz do zarządzania zespołem.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • inżynieria produkcji
 • komputerowa inżynieria procesowa
 • metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie
 • metalurgia ekstrakcyjna
 • metalurgia metali nieżelaznych
 • obróbka cieplna i powierzchniowa
 • ochrona metali przed korozją
 • ochrona środowiska i recykling materiałów
 • odlewnictwo artystyczne
 • przeróbka plastyczna
 • recykling metali i ochrona środowiska
 • technika cieplna
 • techniki wytwarzania

Absolwenci kierunku Metalurgia są przygotowani do działalności inżynierskiej w: produkcji przemysłowej, przetwórstwie metali i stopów, laboratoriach specjalistycznych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach metalurgicznych i przetwórstwa metali oraz przemysłach pokrewnych, jednostkach projektowych i doradczych, innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna.

Jakie uczelnie oferują kierunek Metalurgia
Total 5 items.
W których miastach można studiować Metalurgia

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found