M​iędzynarodowe studia polskie

Międzynarodowe studia polskie są poświęcone kulturze polskiej widzianej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Ujęcie konfrontatywne (Polska a regiony) jest łączone z ujęciem integracyjnym (Polska w regionach). Kontekst regionalny obejmuje różnorodne kultury narodowe, lokalne (np. kultura japońska), ponadlokalne (np. kultura środkowoeuropejska, dalekowschodnia) i transgraniczne (np. kultura śląska).

Studia przygotowują do czynnego uczestnictwa w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Oferują wiedzę o wielorakim usytuowaniu Polski w świecie, dają narzędzia do analizy innych obszarów kulturowych, pomagają zrozumieć wieloaspektowe oblicze kultury współczesnego świata.
Na kierunku Międzynarodowe studia polskie student podejmuje studia w ramach programu: studia polskie i wybiera dwa dodatkowe programy poświęcone kulturom regionów. W ofercie są następujące programy regionalne: środkowoeuropejski, śródziemnomorski, wschodniosłowiański, bałtycki, dalekowschodni. Istnieje możliwość studiowania kultur lokalnych i narodowych: węgierska, gruzińska, chińska, japońska oraz kultury śląskiej.
Na kierunku tym oferowane są trzy specjalności:
  • Kultura i komunikacja w biznesie. Student poznaje funkcjonalną odmianę języka stosowaną w biznesie. Zdobywa wiedzę o kulturze, która jest przestrzenią aktywności biznesowej, o etykiecie biznesowej, zasadach savoir-vivre’u, o protokole i negocjacjach. Poznaje zasady budowania wizerunku firmy. Zapoznaje się także ze specyficznymi zasadami i regułami języka i etykiety biznesowej, które są uzależnione od kultur lokalnych, stając się ekspertem w zakresie skutecznej i fortunnej komunikacji międzykulturowej prowadzonej w sferze biznesu. Może być zatrudniony w biurach firm, instytucji i korporacji prowadzących międzynarodową działalność biznesową lub doradzających w takiej działalności w sferze marketingu, PR i skutecznej komunikacji. Jest również przygotowany do działalności, w której kultura jest przedmiotem międzynarodowego transferu.
  • Kultura i komunikacja w turystyce. Student zdobywa wiedzę o zasadach organizacji turystycznych wypraw i wycieczek, których celem jest poznawanie obiektów kultury i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Uczy się wykorzystywać nabytą wiedzę o kulturze w sytuacjach praktycznych, ćwiczy umiejętności przekazywania tej wiedzy, sposoby jej transformacji, jak również selekcji i doboru na użytek programu turystycznego. Jest specjalistą w zakresie doradztwa kulturowego i organizacji kulturowych wycieczek po Polsce i po regionach, które były przedmiotem studiów, jak również w trasach ponadlokalnych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach promujących lokalną i międzynarodową turystykę kulturową.
  • Kultura i komunikacja w dyplomacji. Student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania służb dyplomatycznych odpowiedzialnych za międzynarodową wymianę kulturalną i promocję kultury. Poznaje protokół dyplomatyczny i zasady obowiązujące w komunikacji dyplomatycznej. Ćwiczy umiejętności stosowania strategii prezentacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych. Uzupełnia wiedzę o organizacji służby dyplomatycznej, prawa dyplomatycznego i konsularnego, o polityce zagranicznej Polski i UE. Przygotowanie zawodowe połączone z wiedzą o kulturze Polski i wybranych regionów sprawia, że staje się ekspertem do spraw kultury mogącym doradzać w instytucjach dyplomatycznych i/lub prowadzących kulturalną wymianę i współpracę międzynarodową, jak również współtworzyć politykę w tym zakresie.
  • Gdzie do pracy po Międzynarodowych studiach polskich?
Absolwent Międzynarodowych studiów polskich może być zatrudniony w firmach, instytucjach i agencjach, w których kultura jest przedmiotem międzynarodowego transferu i stanowi ofertę w ramach prowadzonych usług (np. biura prowadzące turystykę kulturalną, instytucje organizujące wydarzenia kulturalne, wyspecjalizowane działy w placówkach dyplomatycznych i kulturalnych, urzędach i samorządach, media).
Znajdzie również pracę jako ekspert i doradca w tych sferach działalności i współpracy międzynarodowej, gdzie pożądana jest znajomość kultur, aby skutecznie prowadzić promocje, negocjacje i porozumienie z partnerami zagranicznymi. Są to więc instytucje prowadzące międzynarodową działalność biznesową, dyplomacja i wyspecjalizowane w tym celu agencje doradcze. Jest także przygotowany do pracy w instytucjach promujących lokalną i międzynarodową turystykę kulturową.
Jakie uczelnie oferują kierunek M​iędzynarodowe studia polskie
Total 1 item.
W których miastach można studiować M​iędzynarodowe studia polskie

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165
Komentarze (0)
No comments found