Organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej

Celem studiów organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, dającą teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne w nowoczesnej ochronie zdrowia.

Studia zapewnią zdobycie informacji związanych z otoczeniem prawnym i ekonomicznym jednostek służby zdrowia. Studenci poznają akty prawne regulujące problematykę jaką w systemie opieki zdrowotnej odgrywają organy administracji publicznej. Wskazane zostaną relacje, zachodzące pomiędzy tymi organami a jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, także w procesie restrukturyzacji i przekształceń.
Omówiona będzie problematyka pomocy publicznej dla jednostek ochrony służby zdrowia oraz formy prawne w jakich działać będą mogły jednostki organizacyjne służby zdrowia. Przedmiotem analizy będzie także proces zlecania i wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych między płatnikiem a świadczeniodawcą, a także określenie sytuacji jego uczestników.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.
25-709 Kielce , ul. Mielczarskiego 51
+48 (41) 362 30 18, 332 74 51,

Komentarze (0)

Brak komentarzy