Projektowanie graficzne

Na kierunku studiów Projektowanie graficzne prowadzone są zajęcia z podstaw rysunku, malarstwa i grafiki warsztatowej, przede wszystkim koncentrują się jednak na przedmiotach ściśle związanych z projektowaniem przy użyciu najnowszych programów komputerowych.

Student kierunku Projektowanie graficzne dogłębnie poznaje i opanowuje szereg zagadnień w ramach wielu przedmiotów: Edytorstwo i grafika książki, Edytory rastrowe, Edytory wektorowe, Formy przestrzenne, Grafika 3D, Identyfikacja wizualna, Liternictwo i typografia, Plakat, Podstawy animacji, Projektowanie opakowań, Przygotowanie do druku, Tworzenie stron internetowych, Reklama.

Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie projektowania graficznego i dają możliwość kontynuacji nauki w Akademiach Sztuk Pięknych i na wydziałach artystycznych uniwersytetów.

Perspektywy pracy po kierunku Projektowanie graficzne

Zdobyte umiejętności i doświadczenie pozwalają na zatrudnienie w biurach projektowych, pracowniach multimedialnych, agencjach reklamowych, przygotowalniach komputerowych w drukarniach, studiach telewizyjnych, w firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych i serwisów internetowych oraz placówkach upowszechniania kultury. Przygotowują również do samodzielnego uprawiania zawodu grafika projektanta.

Jakie uczelnie oferują kierunek Projektowanie graficzne
W których miastach można studiować Projektowanie graficzne

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20
Komentarze (0)
No comments found