Public management

Studia na kierunku public management (w języku angielskim) dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej istoty i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non profit.

Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu.

Studiowanie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność i rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych opinii.

Kierunek ten daje możliwość rozwijania kompetencji językowych, m.in. w zakresie fachowego słownictwa, co jest bardzo pożądane na rynku pracy. Studia są okazją do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami ze studentami z wymiany międzynarodowej

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.

Program kształcenia studentów na kierunku Public management

Przykładowe przedmioty:

  • Methods and Tools of Public Management,
  • Accounting and Reporting in Public Finance Sector,
  • Project Management in Public Administration,
  • Official Statistics,
  • IT Tools in Management,
  • Public Administration in Poland and European Union.
Perspektywy pracy po kierunku Public management

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako:

  • specjaliści i kierownicy w jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej,
  • specjaliści i kierownicy w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach,
  • specjaliści i kierownicy w międzynarodowych organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit,
  • specjaliści ds. marketingu, zarządzania wiedzą, organizacji wydarzeń.
Kierunki pokrewne do kierunku Public management
Jakie uczelnie oferują kierunek Public management
Total 1 item.
W których miastach można studiować Public management

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found