Relacje międzykulturowe

Studia na kierunku Relacje międzykulturowe mają za zadanie przekazanie studentom wiedzy o współczesnym zglobalizowanym świecie, w którym coraz intensywniejsze są interakcje między ludźmi różnych kultur oraz stosunki i zależności pomiędzy poszczególnymi kulturami.

Studia nad relacjami międzykulturowymi łączą wiedzę różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, dostarczając studentom różnorodnych narzędzi teoretycznych i metodologicznych potrzebnych do zrozumienia złożonego i szybko zmieniającego się świata. Fundamentalna dla kierunku interdyscyplinarność przejawia się w integrowaniu w ramach programu studiów wielu perspektyw poznawczych oferowanych przez: kulturoznawstwo, antropologię, nauki o sztuce, historię, językoznawstwo, religioznawstwo, socjologię, nauki o polityce oraz nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.

Zajęcia dostarczające wiedzy o relacjach międzykulturowych i poszczególnych kulturach są harmonijnie łączone z zajęciami rozwijającymi umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do poruszania się we współczesnym świecie, w którym coraz częściej konieczna jest współpraca między osobami z różnych kręgów kulturowych.

Specjalności do wyboru na Relacjach międzykulturowych:

 • komunikacja międzykulturowa
 • mediacje i praca z mniejszością
 • relacje międzykulturowe w turystyce
 • kreowanie wizerunku w relacjach międzykulturowych.

Dla kogo studia na kierunku Relacje międzykulturowe

Relacje międzykulturowe to doskonała propozycja dla osób otwartych, ciekawych innych ludzi, innych kultur, świata.

Kierunek został stworzony z myślą o kandydatach zainteresowanych międzykulturowymi problemami społecznymi.

Program kształcenia studentów na kierunku Relacje międzykulturowe

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • regiony kulturowe świata
 • religie świata
 • antropologia kultury
 • dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych
 • mniejszości etniczne i narodowe w Polsce
 • wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych
 • międzykulturowe badania porównawcze
 • socjologia kultury
 • cywilizacje współczesne
 • kultura a gospodarka
 • współczesne stosunki etniczne.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Relacje międzykulturowe

Rekrutacja na Relacje międzykulturowe obejmuje punktację z dwóch przedmiotów maturalnych wybranych spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wos.
Perspektywy pracy po kierunku Relacje międzykulturowe

Absolwent Relacji międzykulturowych może podejmować pracę w szerokim spektrum instytucji od fundacji i organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. sprawami imigrantów czy organizowaniem życia kulturalnego i obywatelskiego - wszędzie tam, gdzie niezbędne są kompetencje w interakcjach międzykulturowych.

Przykładowo są to:

 • instytucje kultury (muzea, galerie),
 • ministerstwa,
 • ambasady,
 • konsulaty,
 • nstytucje administracji rządowej oraz samorządowej,
 • media,
 • przedsiębiorstwa (np. turystyczne, reklamowe, public relations) działające w środowisku wielokulturowym.
Opinie o kierunku Relacje międzykulturowe

Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie specjalistów w zakresie prowadzenia dialogu międzykulturowego i rozwiązywania konfliktów społecznych o wymiarze kulturowym.

Kierunki pokrewne do kierunku Relacje międzykulturowe
Jakie uczelnie oferują kierunek Relacje międzykulturowe
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Relacje międzykulturowe

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (5)
 • Student relacji

  Szkoda czasu. Nic się nie nauczysz tam. Jedyny "+" tych studiów to ich łatwość. Do każdego egzaminu wystarczy przygotować się dzień wcześniej
  9/10/20
 • bhn,d

  polecam! studia dla ludzi otwartych i ciekawych świata i chętnych poszerzyć swoje horyzonty
  1/30/19
 • studentka

  Boli, daj sobie spokój...wybierz coś innego
  9/14/18
 • boli

  Ktoś ma jakieś przydatne info lub wskazówki przed rozpoczęciem studiów?
  8/15/18
 • nicka

  no cześć, idzie ktoś w tym roku?
  7/15/15